පිත්තල බඩු කටිටලයක්

For sale by Indunil Senavirathna 13 Dec 2:31 pmMawanella, Kegalle

Rs 12,000

ඔබට අව්‍ෂ්‍ය පැරිනි බඩු බාහිර. මිලදි ගැනිමට අමතන්න


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0774410537
  • 0784935994

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads