පිරිසිදු ඔප්පු

For sale by Menaka Udaya Kumara Samaraweera 4 May 3:21 pmMalabe, Colombo

Rs 950,000 per perch

Negotiable


මාලබේ කහන්තොට පාරට මිටර් 50 ක් නුදුරින්
( මිහිදු මාවත අසල).

සියලු පහසුකම් සහිතව වටිනා ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ .

මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.


Land type:
Residential
Land size:
9.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0783634846

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad