පහසු මිලට ඔබගේ ව්‍යාපාරයට software

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER18 Mar 11:45 amRajagiriya, Colombo

Rs 999

Negotiable


පහසු මිලට ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ගැලපෙනෙ අයුරින් සැකසූ software solutions අපෙන්

කතා කරන්න අපට

www.novatechzone.com

our basic packages start from as low as rs 999/=

visit below link for prices of our packages
අපගේ පැකේජ වල මිල ගනන් සඳහා පහත ලින්ක් එකට යන්න

www.novatechzone.com/pricing/index.html

Lowest prices in the market. Only from NOVA TECH ZONE
ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබදායකම මෘදුකාංග විසඳුම්


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

 • 0714126559
 • 0776485039
 • 0115812710
 • 0710892208

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd

Solutions Beyond the UltimateShare this ad
Promote this ad

More ads from NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd