පහසු මිලට ඇලුමිනියම් වැඩ

For sale by NF Alumium Fabricator MEMBER25 Nov 4:33 pmKottawa, Colombo


NF Alumium Fabrication වන අප ආයතනය

ඇලුමිනියම් කොටස්
සාප්පු ඉදිරිපස කොටස්
ජිප්සම් කොටස්
පීවීසී මෙලමයින් කොටස
තෙතබරිත වීදුරු කොටස්
ෂවර් කියුබික්ස් / රෙදි බෙදීම
ඇලුමිනියම් රාමු දොරවල් සහ වින්ඩෝස්

සෑම පාරිභෝගිකයෙකුගේම ඉල්ලුමට සරිලන ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් ඇලුමිනියම් වැඩ සහ නිෂ්පාදන අපි ගොඩනඟා සපයන්නෙමු.


Service type:
Other Trade Services
Report this ad

Contact

  • 0775137971
  • 0776839154

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NF Alumium Fabricator

Best Services Provided


Share this ad

Promote this ad

More ads from NF Alumium Fabricator