පදිංචි වන්න හොඳම ඉඩම හබරකඩ

For sale by Prestige Property ( Pvt ) Ltd MEMBER16 Oct 6:49 pmAthurugiriya, Colombo

Rs 2,500,000 total price


~ ~ ~ පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් සුපිරි ඉඩම් ~ ~ ~

දිනෙන් දින දියණු වෙමින් වෙමින් වටිනාකම වැඩිවෙන
නගර සීමාවක ඔබේ නිවහන ඉදිකර ගැනීමට හොඳම
ඉඩම අපෙන්

---------- හබරකඩ -----------

ඔබට අවශ්ය සියලු පහසුකම් සමගින් සුපිරි නේවාසික
බිම් කොටස්

නල ජලය
තෙකලා විදුලිය
පුළුල් මාර්ග
පහසු ගෙවීමේ ක්රම සමගින්

ඔබේ බිම් කොටස අදම වෙන් කරවා ගන්න
අමතන්න ..........


Address:
698 බස් පාර
Land type:
Residential
Land size:
8.1 perches
Report this ad

Contact

  • 0713493493

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Prestige Property ( Pvt ) Ltd

Live A Prestigious Life


Share this ad

Promote this ad

More ads from Prestige Property ( Pvt ) Ltd