පැරණි රේඩියෝව with Original FM

For sale by Commercial Electronics MEMBER29 Sep 2:51 pmMaharagama, Colombo

Rs 32,500


හොඳින් ක්‍රියාත්මක වේ. 31 Janatha Para Waththegedara Maharagama Close to Navinna Rajamaha Viharaya 1km from Boralesgamuwa tank


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0775558590
  • 0714733689

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page

Share this ad

Promote this ad

More ads from Commercial Electronics