පැරණි මුදල් නෝට්ටු

For sale by Collectible Store MEMBER29 Jan 2:55 pmGampaha, Gampaha

Rs 500

අතිීතයේ අපේ රටේ භාවිතා කල මුදල් නෝට්ටු රැසක එකතුවකාන් ඔබ⁣ට අවශ්‍ය නෝට්ටු සාදාරණ මිලට මිලදී ගැනීමට දැන්ම අමතන්න .පින්තූරයේ සඳහන් නෝට්ටු වලට අමතරව තවත් නෝට්ටු රැසක් මා සතුව ඇත.රැ 100/150/200 සිට ඉහලට මිල ගනන්.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0711467878

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Collectible Store

Best Products for YouShare this ad
Promote this ad

More ads from Collectible Store