පැරණි ලාකඩ පෙට්ටිය

For sale by Commercial Electronics MEMBER 1 Jul 9:41 pmMaharagama, Colombo

Rs 500

පැරණි ලාකඩ පෙට්ටිය 31 ජනතා පාර වත්තෙගෙදර මහරගම නාවින්න රජමහා විහාරය අසල බොරලැස්ගමුව වැව ලග සිට කිමී 1


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0775558590
  • 0714733689

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page


Share this ad
Promote this ad

More ads from Commercial Electronics