පැලවත්ත අකුරගෝඩ වැව පාරේ පර්චස් 55 ක දෙමහල් නිවසක් ව්කිණිමට

Posted on 13 Jul 5:07 pm, Battaramulla, Colombo

Rs 104,500,000
Negotiable
Address:
පැලවත්ත අකුරගෝඩ වැව පාර
Beds:
4
Baths:
3
House size:
4,200.0 sqft
Land size:
55.0 perches
Description
Madusanka Properties
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Madusanka
0776720192