පාවිච්චි කරන ලද​ වීදුරු showcase

For sale by kahadugoda 15 Feb 10:00 amPanadura, Kalutara

Rs 15,000


පාවිච්චි කරන ලද​ පහත සඳහන් වීදුරු showcase වහාම විකිණේ.

දිග අඩි 5, උස අඩි 4.5, පළල අඩි 1.2 වන showcase 1.- 15000


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0763318787
  • 0712317119

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads