පාර්සල් පටි බෝල

For sale by Chemindu Deshal Mudiyanselaga 11 Jan 8:03 pmGampaha, Gampaha

Rs 85

රෙදි බෝල.
හොදටම හඉයයි.
අපෙන් උඩහ පලාත් වල අය අරන් යනව එලවලු කොටු බදින්න.
පාර්සල් බදින්නත පුලුවන්.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0717008192

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad