පානදුරින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

For sale by Kalum 17 Sep 10:48 pmPanadura, Kalutara

Rs 255,000 per perch

Negotiable


පානදුර නගරයට කි.මී. 2.30 දුරින් නළ ජලය හා තෙකලා විදුලි පහසුකම් ඇත. පදිංචියට සුදුසු ඉඩමකි. රාතී 7.00 න් පසු අමතා වැඩි විස්තර දැනගත හැක.


Land type:
Residential
Land size:
12.93 perches
Report this ad

Contact

  • 0718087241

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads