ඔරිජිනල් ලයන් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ්

For sale by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation VERIFIED17 Apr 2:54 pmHorana, Kalutara

Rs 25,000

Negotiable


සති 5ක් වයසැති නීරෝගී ඔරිජිනල් ලයන් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් පැටව්,
පණු බෙහෙත් ලබාදී ඇත.
මව් පියා බලා ගත හැක.
පියා CKC රෙජිස්ටර්ඩ්


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0765708091
  • 0712553088

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in HoranaShare this ad
Promote this ad