ඕකිඩ් පැල

For sale by Chamod Perera 9 Jan 9:07 amHorana, Kalutara

Rs 350


*මාස 5ක් වයසැති පැල 500ක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනණීමට ඇත.
*මල් පිපීමට ඉතා ආසන්නව ඇත.
*වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් අමතන්න
*වර්ණය(බයි කලර්)

Report this ad

Contact

  • 0760555146

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads