ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ website එක සාදවා ගැනීමට අපව අමතන්න

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER 3 Sep 3:48 pmKotte, Colombo

Rs 9,900

Negotiable


ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඉතාමත් පහසුවෙන්ම පාරිබෝගිකයන් අතර ජනප්‍රිය නාමයක් බවට පත්කරගත හැකි ලාබදායීම ක්‍රමය ඔබේ website එක බව ඔබ දැනගෙන සිටියේ නැහැ නේද?

තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග බොහෝ පාරිබෝගික පිරිසක් තමන්ට අවශ්‍යය භාන්ඩ හා සේවාවන් පිලිබඳ තොරතුරු සෙවීමට අන්තර්ජාලය භාවිතා කෙරේ.

තවත් ප්‍රමාද වන්නේ ඇයි?
අදම ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ website එක සාදවා ගැනීමට අපව අමතන්න.

Why pay more for a website ?

We provide professional web design solutions for an affordable cost !!!

What we offer ?

- Free Domain ( .COM)
- Free Web Hosting
- Email Accounts as you like
- Fast and Quick Service via 24/7 call center)
- Initial Keyword and SEO Friendly Website
- Free Consultation for Web Sites
- Responsive / Mobile Friendly Design
- Priority Support

www.novatechzone.com
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

  • 0115812710
  • 0776485039
  • 0714126559

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad