ඔබගේ දරුවා ගණිතයට දුර්වලද

For sale by iresha gunasinghe 6 Jul 3:03 pmAkuressa, Matara

Rs 2,000

Negotiable


මාතර, අකුරැස්ස අවට 6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය විෂය සඳහා තනි පුද්ගල හෝ කණ්ඩායම් පන්ති පවත්වනු ලැබේ.
මෙහෙය වීම ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාදාරිනියක් විසිනි.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0717985523

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad