නයි මිරිස් පැළ - Chili

For sale by Free Bird Media (Pvt) Ltd 3 Jan 6:58 pmPilimatalawa, Kandy

Rs 80

Negotiable


Pot එකක පැළ 25-30 අතර ප්‍රමාණයක් තිබේ.
Pot එකක මිල - රු. 80

සියලුම එළවලු පැළ වර්ග විකිණීමට ඇත.

Report this ad

Contact

  • 0776777647

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Free Bird Media (Pvt) Ltd

Authorized ikman.lk agent in Pilimathalawa


Share this ad

Promote this ad

More ads from Free Bird Media (Pvt) Ltd