නවීනතම සුඛෝපභෝගී අලංකාර දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට පිළියන්දල

Posted on 19 Jun 7:10 pm, Piliyandala, Colombo
Rs 39,500,000
Address:
piliyandala town
Bedrooms:
5
Bathrooms:
4
House size:
3,250.0 sqft
Land size:
10.5 perches
Description
Piliyandala Real Estate
MEMBER
Member since January 2018
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Piliyandala Real Estate
0752994333