නව මාදිලිය අලුත් දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට තලවතුගොඩ

Posted on 24 Oct 7:32 am, Talawatugoda, Colombo
Rs 49,500,000
Negotiable
Address:
Talawatugoda Jothikarama Road
Beds:
4
Baths:
4
House size:
4,000.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
DILRUWAN REAL ESTATE
MEMBER
Member since July 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Wijith
0771017394
0769124690
0775493947