ණය පහසුකම් Toyota Primeo

For sale by Vehicle Loans MEMBER 3 Dec 10:45 amHanwella, Colombo

Rs 1,439

🚘🚘🚘  විස්තරය/Details 🚘🚘🚘

🛑 ඔබ මහන්සි උපයන මුදලින් එපා වැඩිපුර පොලී ගෙවන්න..එන්න අවම වාරික සමග වැඩිම ණය මුදලක් අපෙන් ගන්න...

🛑Are you looking leasing or loan for your current use or dream vehicle? up to 90% & payments for 07 years...( LOWEST RATE IN THE MARKET ) 🚗🚕🚘🚖🚚

🛑 ලංකාවේ ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනවලට වඩා අඩුම වාරිකය දැන් අපෙන්...💆💯

🛑 අවුරැදු 7 ක් සදහා ගෙවීමේ පහසුකම
🛑 ලංකාවේ අවම වාරිකය..
🛑 එක් දිනකින් වාහනය ඔබ අතට
🛑 අවම ලියකියවිලි.
🛑කඩිනම් සුහද ශීලී සේවය.
🛑 දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත සේවාව
🛑 Islamic finance available
🛑 ඇපකරුවන් අනවශ්‍යයි ( කොන්දේසි සහිතයි )
🛑ඉහත 1439/-speed draft සදහා දක්වා ඇත.

🛑offfer Lowest Monthy Rentals in the market

🛑 ලංකාවේ විශාලතම ආයතනයක් වන අප වෙතින්  වැඩිම මුදල සමග අවම වාරිකය ඔබට ලබා දෙයි✔️

🛑 ලීසිං ගන්න දැන් රට වටේ යන්න ඕන නෑ ... කතා කරන්න අපිට ,අපි එන්නම් ඔබේ ලගටම.

🛑ඕනෑම ලියාපදිංචිකල නොකල ඕනෑම වාහනයකට පැයකින් ලීසිං

🛑ඔබේ අතේ ඇති මුදලට සරිලන ලීසිං විසදුම් අපෙන් පමණයි... 💰💰💰

🛑 If u need we can cosider structure/ Bulk payments also (අවශ්‍යනම්  අවසාන වාරිකයට bulk payment යොදා ලබා ගත හැක)

🛑 VEHICLE LEASING

✔️ 85% form Selling price - unregistered cars,cabs,jeep & dual purpose vehicles including mini trucks- Wagonr FX All category unregistered vehicles 🚘🚖🏎

✔️ 85% form Selling price - Wagonr Stingray registered all car range & dual purpose vehicles.Wagonr FZ ( All Vehicle Category )🚘

✔️ 90% for unregistered lorries & buses.(coaster,rosa,elf,canter,Isuzu,)

🕉 ☪ அனைத்து விதமான நிதியியல் சேவைகள்
வாகன கடன்கள், வாகன குத்தகை ,வீட்டு கடன் ,
தொடர்புகொள்ள அழையுங்கள் 📞

🚗🚗 ANY REGISTERED OR UN REGISTERED VEHICLES🎡

🚗🚗 ANY REGISTERED OR UN REGISTERED VEHICLES🎡  (Toyota Primeo,Gp7,Mazda6,kia sportage,kia sorento,Jeep,Prado150,prado 120 ,Land cruiser ,Nissan xtrail,toyota axio wxb,honda gp5,Gp1,honda gp2,honda gp7,Honda vezel,Honda grace,Toyota kdh,KD 220,honda grace,toyota v8,Suzuki wagonr FX,Suzuki Wagonr FX,Suzuki Wagonr Stingray,nissan leaf,toyota prius,toyota aqua,suzuki grand vitara,Toyota,ford,Benz,BMW520d,BMW 320,BMW 530 Msport,Suzuki Hustler,Japan Alto,Toyota vitz,toyota yaris,Wagonr FX,Wagonr FZ,Wagonr Stingray,Suzuki WagonR,Maruti,Alto,Spacia,korean,kia,
wagonR,XTrail,GP1,GP2,GP5,GP7,specia,Maruti,Alto,Celerio,Kia,Dihatsu,hyhundai,honda shuttle,avenza,Nissan sunny,KDH,dolphin,panda,KWID,renold,yaris,allion,grace,primeo,Land cruiser,ford,smart cab,cs1,cs2,Lancer,dimo batta,mahendra,maximo,rosa bus,couster,Civic,nawara,hilux,yaris,vios,prado 120,prado 150,L200,Ford,swift,110,starlert,panda cross,
premio,allion,bmw,benz,outlander,x1,x5,x trail,leaf,alto,swift,n16,lancer,civic,wagon r,,fb15,FB 16,L200,navara,hilux,every,hijet,viva elite,audi,peugeot,volvo,perodua,jaguar,Wagon R,hijet,toyota V8,mitsubishi v6 axia,prado,tucson,sportage,kia sorento,kdh,fd1,fd3,insight,shuttle,land cruiser,march,vitz,vios,belta,yaris,
Hurry, take a special vehicle loan from us...
Civic,nawara,hilux,yaris,vios,prado 120,prado 150,L200,Ford,swift,110,starlert,panda cross,
premio,allion,bmw,benz,outlander,x1,x5,x trail,leaf,alto,swift,n16,lancer,civic,wagon r,,fb15,FB 16,L200,navara,hilux,every,hijet,viva elite,audi,peugeot,volvo,perodua,jaguar,Wagon R,hijet,toyota V8,mitsubishi v6 axia,prado,tucson,sportage,kia sorento,kdh,fd1,fd3,insight,shuttle,land cruiser,march,vitz,vios,belta,yaris,toyota 141,toyota 121,toyota,honda,mazda,nissan,Kia sorento,Toyota diana,crew cab

🔇 Conditions Apply

📲 CALL FOR MORE DETAILS.


Service type:
Commercial Vehicle Services
Report this ad

Contact

  • 0777908067

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Vehicle Loans

Great Deals. Great ServiceShare this ad
Promote this ad

More ads from Vehicle Loans