නිවසට පැමිණ KASL/CKC Rottweiler For Crossing

For sale by Saman Canals MEMBER 1 Oct 3:53 pmGampaha, Gampaha

Rs 13,000


*විකිණීමට නොවේ*
*ක්‍රොසින් සදහා පමණි*
Big bone.
Big head.
Vaccinated.
Kasl/Ckc Registered.
මුදල් වලට හෝ පැටවුන්ට ක්‍රොසින් කරනු ලැබේ.
ඔබ සිටින ස්ථානයට පැමිණිය හැකිය(ගම්පහ අවට)
නිවසට පැමිණීමේදී මිල ගණන් වෙනස් වේ.


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0775404452

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Saman Canals

Pets for You


Share this ad

Promote this ad