නිවසක් විකිණීමට -නිිට්ටඹුව

For sale by Sell fast | Pasyala | Pahandi book shop 23 Nov 2:08 pmNittambuwa, Gampaha

Rs 3,000,000

Negotiable


189 පස්යාල අත්තනගල්ල ,එල්ලක්කල
හන්දියට 500M දුරින් කටුලන්ද වත්තෙන්
ජලය , විදුලිය සහිතයි .


Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0778982741
  • 0779003180

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Pasyala | Pahandi book shop

T.l - Authorized ikman.lk agent in PasyalaShare this ad
Promote this ad