නිවසක් විකිනිමට ඇත මාතලේ

Posted on 05 Aug 6:21 pm, Palapathwela, Matale

Rs 4,000,000
Negotiable
Address:
නො.9B හයිලේවල් ගාර්ඩි මාතලේ
Beds:
6
Baths:
1
House size:
1,800.0 sqft
Land size:
38.0 perches
Description
For sale by
පැතුමි ලියනගේ
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact පැතුමි ලියනගේ
0765377160