නිවසක් විකිනීමට ඇත - බේරුවල

For sale by Susil Jayarathna 12 Feb 5:31 pmKalutara, Kalutara

Rs 4,000,000

Negotiable


දෙමහල් නිවසකි පලමු මහ සම්පූර්නයෙන්ම නිමකරඇත. රෙපෙයාරින් කිසිවක් නොමැත. ඉතාමතම අනර්ග තත්වයෙන්ම ඇත.


Address:
ප්න්හේන, බේරුවල.
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777769051
  • 0771179928

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads