නිවසක් සහිත ඉඩම - කඩුවෙල

For sale by Sell fast | Angoda | Sunrays Advertising 31 Aug 7:34 pmKaduwela, Colombo

Rs 9,500,000

Negotiable


විදුලිය ජලය ඇත .
වාහන නවතා තැබිමෙි පහසුකම්
අඩි 20 පාර
කඩුවෙළලට කි.මී 5
නිස්කලංක පරිසරය
1 මහල පාරට නොපෙනෙන සේ පිහිටා ඇත


Address:
348/17 Nawoddya Garden Fast Lane Parangoda Dekatana
Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,350.0 sqft
Land size:
13.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0777897360
  • 0777965374

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Angoda | Sunrays Advertising

Authorized ikman.lk agent in Angoda


Share this ad

Promote this ad