නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ - කදාන

For rent by sampath Jans 9 Nov 7:40 pmKandana, Gampaha

Rs 25,000 /month

Negotiable


කදාන ප්‍රධාන නගරයට 1කි.මී. දුරින් පිහිටි අංග සම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසේ උඩු මහල කුලියට දීමට තිබේ.නිදන කාමර 3 ද ; නාන කාමරයක් ද ; මුලුතැන්ගෙයක් ද ; බැල්කනි 2 කින් හා අංග සම්පූර්ණ සාලයකින් සමන්විත වේ.


Address:
නො;28 ; ගණේගොඩ ; කදාන
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,250.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0775238274

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads