නිවසක් කුලියට දීමට - මහනුවර

For rent by Eranda Wijerathna 9 Nov 7:26 pmKandy, Kandy

Rs 50,000 /month


නිදන කාමර 3 ක් හා ඇටෑච් බාතෲම් එකක් හා සේවක වැසිකිළියක් ,සාල දෙකක් හා කෑම කාමරය ,ගෙමිදුල,පාර්කිං ,නිවස වටා තාප්පයක් හා ගේට්ටුව සහිත දෙමහල් නිවස කුලියට දීමට ඇත .මහනුවර නගරයට කි.මී 4ක් දුරින් අම්පිටිය ,ගාල්තැන්න හංදිය අසල .මසකට රුපියල් 50000 ක් හා මාස 4ක අත්තිකාරම් මුදල් අවශ්‍යයි. දු.ක.


Beds:
4
Baths:
3
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0775794538

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads