නිවසක් හා ඉඩමක් විකිණීම-බියගම

For sale by Buddhika Siran 13 May 10:06 pmDelgoda, Gampaha

Rs 6,500,000

Negotiable


කිරිබත්ගොඩ නගරයට 9km.
පරණ colombo kandy මාර්ගයට 1km.
විදුලිය හා ජල පහසුකම් සහිතයි.
ටයිල් කරන ලද නිවසක් වන මෙම නිවස සාලයක් හා කාමර දෙකකින්ද කෑම කාමරයකින් යුක්ත ය. නිවසට එක් කරනලද ටයිල් ඇතිරූ නාන කාමරයකින්ද සහිතය. කුස්සිය ඇත.


Beds:
2
Baths:
1
House size:
800.0 sqft
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0757958055

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads