නිවස සමග පර්චස් 50ක අගනා ඉඩම වහාම විකිණේ - මිනුවන්ගොඩ

For sale by Sell fast | Minuwangoda | SS IT Solution 6 Mar 8:01 pmGampaha, Gampaha

Rs 2,800,000

Negotiable


මිනුවන්ගොඩ යාගොඩමුල්ල නුගේගොඩැල්ල පර්චස් 50 සමග අංග සම්පුර්ණ නිවස ඉක්මනින් විකිනිවම්ට
කාමර 3
කුස්සිය
සාලය
පිටතින් නානකාමරය


Address:
මිනුවන්ගොඩ යාගොඩමුල්ල නුගේගොඩැල්ල
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,650.0 sqft
Land size:
50.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0763640663

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Minuwangoda | SS IT Solution

Authorized ikman.lk agent in MinuwangodaShare this ad
Promote this ad