නිවස සහිත හරි හතරැස් ඉඩම විකිණීමට - පානදුර

For sale by Pathum Rajapaksha 6 Oct 1:33 pmPanadura, Kalutara

Rs 4,300,000


හතරැස් ඉඩම , වටේට තාප්පය ඇත , ලිං ජලය, ජල නල පද්දතිය, විදුලිය, නිරවුල් ඔප්පුව ඇත. මිල ගනන් කතා කර ගත හැකිය.


Address:
244/ 7 අලුත් ආවාස පාර ,බටහිර මාලමූල්ල පාණදුර.
Beds:
3
Baths:
1
House size:
800.0 sqft
Land size:
14.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0715247455

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad