නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට යක්කටුව - අැල්පිටිය

For sale by Sell fast | Sense Creation & Cellular 11 Jun 10:48 pmElpitiya, Galle

Rs 9,900,000

Negotiable


යක්කටුව මාපලගම පාරට මුහුණලා නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට ,,
## කුරුදු සහ පොල් වගාව සහිත පර්චස් 40ක ඉඩම ,
## කුරුදුගහ හැතැප්ම අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 10ක දුර ,,
## ජලය , විදුලිය පුළුල් මාර්ග
## සින්නක්කර ඔප්පු ,, බැංකු ණය පහසුකම් ,,
## සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක සහ ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට ,,,


Beds:
3
Baths:
2
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
40.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0764497222

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Sense Creation & Cellular

Authorized ikman.lk agent in KurundugahaShare this ad
Promote this ad