නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - තoගල්ල

Posted by Job One (Pvt) Ltd MEMBER
6 days

Job location
Hambantota
Company / Employer
SSM Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 42,000 - 45,000
Total vacancies
25
Maximum age
55
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

ටයිල් ,ඇණ ,බිස්කට් ,ග්ලවුස් ,ප්ලාස්ටික් ,නූඩ්ල්ස් ,සෝයා ,තීන්ත ,ලුණු ,ටිපිටිප් කර්මාන්තශාලා සදහා

ඇඹිලිපිටිය ,රන්න ,තoගල්ල ,වැල්ලවාය ,මොනරාගල ,බුත්තල ,ගොඩකවෙල ,ගාල්ල ,මාතර ,තිස්ස ,හම්බන්තොට ,රත්නපුර ප්‍රදේශයන්ගෙන්

~~නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන්~~

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ.

* වයස 17 - 55 අතර ( ගැහැණු / පිරිමි )
* පැය 8 හා පැය 12 සේවා මුර ක්‍රමයට
* මාසිකව 42000/- වැඩි
* ආහාර , නවාතැන් සැපයේ.
* පැමිණි දිනම රැකියාවට
* යහළුවන් / විවාහකයින් එකම ආයතනයකට
* මෙවර O/L පෙනී සිටි අයටද ඉල්ලුම් කල හැක.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය :-
ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.