නේවාසික බිම් කොටස් - මොරටුව

For sale by Prime Group MEMBER18 Sep 10:56 amMoratuwa, Colombo

Rs 1,395,000 per perch

Negotiable


මොරටුව නගරයට සමිපව අගනා නේවාසික බිම් කොටස් ඉඩමෙදි ව්කිනේ නල ජලය විදුලිය තාර දමන ලද පුලුල් මාර්ග ණය පහසුකම් සමගින්


Address:
මොරටුව
Land type:
Residential
Land size:
6.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0710200584

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Prime Group

Committed to Create a Better Place on Earth


Share this ad

Promote this ad