මුල්ලෙරියාවෙන් අගනා නිවසක්

For sale by Sell Fast | Lanka Advertising Agency 30 Nov 7:12 pmAngoda, Colombo

Rs 8,200,000

143 ප්‍රධාන පාරට 50m ක දුරින් පිහිටා තිබෙන කාමර 3ක්, සාලය,කුස්සිය,නාන කාමරයක්,(පිටතින් නාන කාමර 1ක්) ද,වට තාප්ප,ජලය,විදුලිය,දුරකථන පහසුකම් සහිත පර් 10ක අගනා නිවස සහිත ඉඩමක් ලක්ෂ 82 කට

මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිණේ.

රාජගිරියට විනාඩි 20
කඩුවෙලට විනාඩි 10
පිටකොටුවට විනාඩි 30

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
House for sale in Mulleriyawa


Address:
425/10,ranabima mw ,noth mulleriyawa
Beds:
3
Baths:
2
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777750519
  • 0778434547

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Lanka Advertising Agency

Authorized ikman.lk agent in HambantotaShare this ad
Promote this ad