මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී

Posted by Careers 30 Jan 12:43 pmColombo 2, Colombo

ikman.lk යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වෙළඳපොළ වන අතර එහිදී බොහෝ දේ විකිණීමේ හා මිලදීගැනීමේ හැකියාව පවතී. මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙම වෙබ් අඩවිය අතිශයින් ජනප්‍රිය වී ඇති අතර දිනකට 300,000 පමණ ඊට පිවිසෙති. ikman.lk හි පහත සඳහන් තනතුර සඳහා උද්යෝගීමත් හා කාර්යක්ෂම පුද්ගලයන් වෙතින් අයදුම්පත් කැඳවේ.

# තනතුර - මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී
l Collection Agents
============================

# සුදුසුකම්:

 වයස අවු.18ත් 25ත් අතර
 සමාන තනතුරක අවම වශයෙන් වසර 1 ක පළපුරුද්ද
 යතුරුපැදියක් සහ වලංගු යතුරුපැදි බලපත්‍රයක් තිබීම
 විශිෂ්ට පාරිභෝගික සම්බන්ධතා හැකියාව

# අයදුම් කරන ආකාරය -

මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කරුණාකර ඔබ අයදුම් කරන තනතුර ඊමේල් ලිපියේ විෂය සඳහන් කරන කොටසේ සඳහන් කරමින් ikman.lk වෙත ඔබගේ අයදුම්පත් යොමුකරන්න.

නැතිනම් සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පස්වරු 2.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා කාලය තුළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා අංක 525, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 යන ස්ථානයේ පිහිටි අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන්න.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Company website:
ikman.lk/
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline is over
Last date to apply for this job is over!

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline is over
Visit member's page
Careers

The Best Place to WorkShare this ad
Promote this ad