මත්තේගොඩ ප්‍රධාන බස් නැවතුම අසල නිවාස සංකීර්ණයේ බිම් මහල විකිණීමට

Posted on 31 Mar 7:51 am, Kottawa, Colombo
651views
Rs 9,800,000
Negotiable
Address:
Kottawa,Mattegoda Housing Scheme
Bedrooms:
Bathrooms:
1
Size:
1,200 sqft
Description
S.M.Properties Colombo
S.M.Properties
MEMBER
Member since January 2019
Visit member's shop
Safety tips
  • Beware of online scammers. Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP messages etc.) with 3rd parties.
See all safety tips
Promote this ad
Contact S.M.PROPERTIES
Safety tips
  • Beware of online scammers. Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP messages etc.) with 3rd parties.
See all safety tips