මරදාන අවටින් ඉතා ඉක්මනින් නිවසක් අවශ්‍යයි

Wanted to rent by Hansi Kaushalya Gamage 25 Feb 4:33 pmColombo 10, Colombo


මරදාන නගරයට ඉතා ආසන්නයෙන් කුලී පදනම මත තනි නිවසක් හෝ ඇනෙක්ස් එකක් තිදෙනෙකු සිටිනා කුඩා පවුලක් සඳහා අවශ්‍යව ඇත.මාසිකව කුලිය රු.18,000 හෝ ඊට අඩුවිය යුතු අතර අත්තිකාරම් මාස 10ක හෝ ඊට අඩු අය පමණක් අමතන්න.නානකාමරය,ජලය හා විදුලිය අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
කරුණාකර අමතන්න. තරිඳු _


Report this ad

Contact

  • 0768700141

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads