මෝටර් රථ අමතර කොටස් ව්‍යාපාරයක් විකිනීමට ඇත

For sale by Private Poster 12 Feb 6:10 pmVeyangoda, Gampaha

Rs 6,500,000

ඉතා ඉක්මනින් විකිනේ මිල සාකච්චා කරගත හැක

නො.66/2 මීගමුව පාර වේයන්ගොඩ

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0781438230

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad