මනාලියන් හැඩගැන්වීමේ රුපලවන්ය පාඨමාලාව

For sale by Salon A9 & Academy (Pvt) Ltd MEMBER13 Jun 2:53 pmKiribathgoda, Gampaha

Rs 27,500

Negotiable


මනාලියන් හැඩගැන්වීමේ රුපලවන්ය පාඨමාලාව

නවක සිසුන් බදවගනේ
අදම අමතන්න මාකොළ උසස් රුපලවන්ය ගරයක් වන සැලෝන් A9 අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් සියලුම පාඨමාලා මෙහෙයවනු ලැබයි.

ප්‍රවීන රුපලවන්ය විශාරද දමිත් ගමගේ

තායිලන්තය / ඉන්දියාව ඇතුළු දේශීය විදේශීය පුහුණුව ඇතුළු වසර 16 ක පළපුරුදු රුපලවන්ය උපදේශක

27500 සිට ඉහලට

Report this ad

Contact

  • 0773703980
  • 0761357127

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Salon A9 & Academy (Pvt) Ltd

Be Educated, Be Empowered!Share this ad
Promote this ad