මල් පිපුණු පැලනොප්සිස්

For sale by Geethika Rajapakshe 31 Dec 5:57 pmPeradeniya, Kandy

Rs 2,200

Negotiable


මල් පිපුණු පැලනොප්සිස් පැල 10ක් පමණ ඉතා ඉක්මනින් වීකීණීමට තිබේ .

Report this ad

Contact

  • 0771584858

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads