මල් පිපුණු ඕකිඩ්

For sale by shiroma 14 Aug 9:02 amPiliyandala, Colombo

Rs 400

Negotiable


ඉතා අලංකාර මල් සහිත. විවිධ වර්ගයේ ඕකිඩ් පැල විකිණීමට ඇත

Report this ad

Contact

  • 0777202956
  • 0718045956

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads