මල් පැල තොග මිලට

For sale by Piliyandala 13 Aug 8:12 pmPiliyandala, Colombo

Rs 50

මල් පැල තොග සහ සිල්ලර මිලට ඇත.

තොග දිනය සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 7.00 ට.

> බෝගන්විලා, ක්‍රිස්ටිනා, ඇවෝඩියා,
> ඉවාටා, බටර්කප්, ටෙකෝමා, ඉද්ද,
> කුරු වද,මැලේසියන් වද, ප්ලම්බගෝ,
> ක්‍රෝටන්,‍YTT, බෝවිටියා, ෆර්ස්ට් ලව්,
> මුසැන්ඩාස්, ඇග්ලෝනිමා, පෙති නුග, දේශීය පිටෝනියා

ඇතුලු වර්ග රාශියක් ඇත.

විශාල තොග සදහා කලින් ඇණවුම් කරන්න.

දිවයින පුරා තොග මිලට ප්‍රවාහනය කෙරේ.

Lia Plant Nursery No 252/1/A, Suwarapola, Piliyandala
මොරටු පාර, සුවාරපොල, සුසිකෝ බේකර්ස් ඉදිරිපිට පාර (පිංලිද පාර).

Report this ad

Contact

  • 0772721458
  • 0777783925

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads