මකුලු දැල් ඔන්චිල්ලා

For sale by Carnival Suppliers Sri Lanka MEMBER 3 Sep 9:20 amKelaniya, Gampaha

Rs 9,950


මකුලු දැල් ඔන්චිල්ලා
කුඩා ලමුන්ට / Autism ලමුන්ට කදිමයි . ආරක්ශිතයි.
Adjustable ළනුව සමග.
ලොකු අයටත් හොඳය.
කිලෝ 150ක් බර දැරිමට පුළුවන්.
මීටරයක් පලලයි.
ලමයි දෙතුන් දෙනෙකුට එක්වර පදින්න පුළුවන් .
පාට තුනකින්.
Spider Web Swing 150 KG Capacity
Brand new in the BOX.
SAFE SWING FOR YOUR CHILD / BABY & YOU.
COME WITH ADJUSTABLE ROPE.
Materials: PE rope( 140-180cm adjustable) ,
Steel tube,150kg capacity, diameter 100cm / 1 meter diameter
Color:Blue, Green, Black


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0718347605
  • 0714913737

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Carnival Suppliers Sri Lanka

WELCOME TO CARNIVAL SUPPLIERS SRI LANKA


Share this ad

Promote this ad