මිලියන් ෆලවර්ස්

For sale by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation 9 Dec 6:16 pmHorana, Kalutara

Rs 100

Negotiable


ස්වීට් හාට්, ස්වීට් ඩ්‍රීම්, මෙයැන්, සේරා මැජික්, බියුටි බැලැක්, බැලැක් නයිට්, චොකලට් ජයන්ට්, රේන්බෝ, එඩිසන් ඇතුළු බැංකොක් ඇන්තූරියම් වර්ග 30ක් තොග සහ තනි පැල ලෙස මිලදී ගැනීමට විමසන්න සදේශිකා

Report this ad

Contact

  • 0718488169
  • 0773250930

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


Share this ad

Promote this ad