මීගමුවෙන් පදිංචියට හොඳම තැනක්

For sale by Empire Land & Property Developers MEMBER18 Sep 12:32 pmNegombo, Gampaha

Rs 1,200,000 per perch

Negotiable


මීගමුව – කඩවල නගරයෙන්
මීගමුව දිවුලපිටිය ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා සියලු පහසුකම් සපිරි බිම් කොටස්
බිම් කොටසම ලක්ෂ 12 සිට


Land type:
Commercial, Residential, Other
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0703697707

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Empire Land & Property Developers

Perfect Property Solutions For You


Share this ad

Promote this ad