මාවරමණ්ඩිය අගනා වයාපාරික ඉඩම

For sale by Liyanage 26 May 9:55 amKiribathgoda, Gampaha

Rs 400,000

Negotiable


කඩවත අධිවෙගී මාර්ගයට නුදුරින් පිහිටි ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා ඇති පර්චස් 35ක වයාපාරික ඉඩම.එහි මූනත පලල අඩි 60කි.අඩක් නිමකරන ලද තුන් මහල් වයාපාරික ගොඩනැගිල්ලකින් සමන්විතයි.(වර්ග අඩි 10000.)විකිනීමට හො බදු දීමට.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Other
Address:
දෙල්ගොඩ,පිටකොටුව ප්‍රධාන පාර,මාවරමණ්ඩිය.
Size:
9,665 sqft
Report this ad

Contact

  • 0715762204
  • 0776222256

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad