මාතර රාහුල, සුජාතා පාසල් සීමාවේ දෙමහල් නිවස විකිනීමට

For sale by Chamara 10 Oct 1:24 pmMatara, Matara

Rs 12,000,000


$ දිනකට රු15,000/=, ත් 20,000/= අතර ආදායමක් ඇති ව්‍යාපාරයත් සමග
$ මාතර රාහුල / සුජාතා පාසල්වලට පහසුවෙන්ම තේරීමට හැකි
$ බස් රථ දාවනය වන ප්‍රාධාන මාර්ගයට මූනලා
$ ව්‍යාපාරයටත් , පළමු , දෙවන මහළටත්, වෙන වෙනම විදුලි මීටර් තුනක් ඇති බැවින් කොටස් තුනකට බදු දීමට වුවද හැකි පරිදි සකසා ඇත

මෙම දෙමහල් නිවස විදේශ ගත වීමක් හේතුවෙන් ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.
Rs.12.0Mn
නිරවුල් ඔප්පු
බැංකු ණය පහසුකම් සලසා ගත හැක
ඉක්මනින් විකිනීමට.

තැරැව්කරුවන් ඇමතීමෙන් වලකින්න
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

The residence includes a commercial property which generates an average daily income between LKR. 15,000/- to LKR. 20,000/-.
The residence is located within the guaranteed selection distance for Sujatha College and Rahula College Matara.
The residence faces the main road with easy access to public and private transportation.
The property is installed with three independent utility meters’ for the first floor, second floor and commercial premises. Hence, can be sub-leased as three individual units.

Urgent sale due to overseas relocation
Asking price LKR. 12,000,000/-
Clean and clear deed
Hassle free financing facilities can be obtained by any financial institution

Brokers, please avoid contacting
For further details, please contact


Address:
Hiththatiya East, Matara.
Beds:
4
Baths:
2
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
7.8 perches
Report this ad

Contact

  • 0771408961
  • 0712056461

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad