මාළු පොල්

Wanted by mgp dhammika 14 Aug 6:08 pmDigana, Kandy


මාළු පොල් තොග වශයෙන් ලබා දිය හැක මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ප්‍රවාහනය නොමිලේ

Report this ad

Contact

  • 0715666209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads