මාළු පොල්

For sale by mgp dhammika 14 Aug 6:12 pmDigana, Kandy

Rs 33

මාළු පොල් තොග වශයෙන් ලබා දිය හැක මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ප්‍රවාහනය නොමිලේ (වෙළෙඳ පොළ මිල ගණන් වෙනස් වීමේදී මිල ගණන් වෙනස් විය හැක)


Food type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0715666209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads