ළමා කලිසම්

For sale by Chanuka 15 Aug 6:43 amNittambuwa, Gampaha

Rs 40

වයස මාස 3ත් 6ත් අතර කුඩා ළමුන් සඳහා කලිසම්.... වර්ණ 5කින් ලබා ගත හැක...

තොග වශයෙන් ලබා දිය හැක.....


Condition:
New
Gender:
Unisex
Item type:
Clothes / shoes
Report this ad

Contact

  • 0714311871
  • 0702886977

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad